Om kollektivet

Waste Collective är en sammanslutning av scenkonstnärer med intresse för mänskligt beteende, miljö och samhällsfrågor. Kollektivet grundades 2013 som en plattform för medlemmarna att diskutera det gemensamma intresset för människans absurditet. Initiativtagare till kollektivet är Tiina Lehtimäki (FI), Niklas Fransson (SE) och Nelly Zagora (SE).

About Waste Collective

Waste Collective is a performing arts collective led by dance artists Tiina Lehtimäki (FI), Niklas Fransson (SE) and Nelly Zagora (SE). It was founded in 2013 when Tiina, Nelly and Niklas discovered their shared interest in the absurdity of human behavior and environmental issues. 

CV Waste Collective